fbpx

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE MAGAZINULUI SHOE BOX

I. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.shoe-box.ro este administrat de  KAMO S.R.L. cu sediul social situat în Luduș, str. Viitorului, nr. 15, ap. 7, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/1237/2007, având CUI RO22076220 și punct de lucru situat în Târgu Mureș, Bd. 1848, nr. 23B, jud. Mureș, telefon 0732 152 842, e-mail info@shoe-box.ro .
  2.Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
  3. Regulament se adresează atât clienților consumatori cât și celor Non-consumatori  ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau încheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).
  4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
  5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor  mijloace de comunicare  la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a Regulamentului constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014.
  6.Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.
 2. DRC – Departamentul Relații Clienți, care oferă clienților informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online, printre care informații cu privire la Produse, Magazin, Regulament sau Promoții valabile, în Zilele Lucrătoare, este disponibil de luni până vineri și sâmbăta între orele indicate pe pagina shoe-box.ro/contact, la numarul de telefon 0732 152 842, la adresa de e-mail: info@shoe-box.ro, prin intermediul chatului on-line în cadrul Magazinului Online precum și cu ajutorul formularului de contact din Magazinul Online din secțiunea ”Contact”. Număr taxat standard – conform tarifului operatorului.
 3. PRETUL – exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) aparținând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care  condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
 4. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.
 5. PAROLA – un șir alfanumeric necesar  autorizării accesului în Cont, stabilit de către Client atunci când creează un Cont. Înregistrarea contului necesită repetarea parolei de două ori pentru a detecta și corecta greșelile. Clientul este obligat să păstreze parolele în confidențialitate (nu dezvăluie persoanelor terțe). Vânzătorul oferă Clientului posibilitatea modificării parolei.
 6. CLIENT -(1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acționa legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacități juridice limitate; (2) persoană juridică; sau (3) organizație fără personalitate juridică, care legal i se recunoaște capacitatea juridică; – ce a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul. În cazul în care Clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta din urmă se angajează să obțină un consimțământ efectiv din punct de vedere legal al reprezentantului său statutar pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor / Contractului de Vânzare și să înmâneze acest consimțământ la fiecare solicitare a Vânzătorului și, în principiu, ca parte a magazinului online, au caracterul de contracte încheiate în mod obișnuit în chestiuni actuale mici din viața de zi cu zi.
 7. CODUL CIVIL – Codului Civil Roman, Legea 365/2002, OUG34/2014, Legea 449/2003, Legea 193/2000.
 8. CONSUMATOR –  Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
 9. CONT – Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Autentificare) și Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al Vânzătorului, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul numelui de utilizator și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul vă permite să stocați  informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor precum și alte servicii puse la dispoziție de către Vânzător. Clientul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințează cuiva parola contului sau, acea persoana are acces si la datele sale personale. Datele personale introduse la crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane.
 10. COȘ –  un serviciu oferit fiecărui Client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, realizarea Rezervării, introducerea codurilor de reducere care permit micșorarea prețului în condițiile  anumitor contracte / regulamente,  vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimativă a datei de livrare  a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Client pentru încheierea Contractului de vânzare. Prin intermediul unei Comenzi pot fi adăugate în coș  mai multe produse în vederea încheierii Contractului de Vânzare. Informațiile privitoare la comportamentul clientului de a adăuga sau a șterge cumpărăturile din coș sau de cumpăra sau nu, nu vor fi folosite pentru a crea un profil comportamental.
 11. AUTENTIFICARE – adresa de e-mail a Clientului furnizată în cadrul Magazinului Online în timpul creării Contului
 12. NEWSLETTER – Serviciul Electronic, care permite tuturor Clienților care îl utilizează să primească informații periodice de la Vânzător, în special despre Produse, Magazin Online, inclusiv produse și promoții noi, la adresa de e-mail sau numărul de telefon furnizat de către Client, cu acordul expres al Clientului. Termenii de furnizare a Serviciilor de Newsletter de către Vânzător sunt stabiliți în reglementări separate, puse la dispoziție ca parte a Magazinului Online.
 13. PRODUS – bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător, după achitarea Prețului. Toate Produse prezentate în cadrul magazinului Online sunt din fabrică noi.
 14. PROMOȚIILE – condiții speciale de vânzare sau oferirea de servicii, reglementate în condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător într-un timp specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, de ex. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, în limita stocurilor disponibile (Art.32 din OG 99/2000).
 15. REGULAMENT –  REGULAMENTUL/CONTRACT DE PRESTARE SERVICII –  prezentul document definește termenii de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumpărare încheiate prin intermediul magazinului on-line www.shoe-box.ro, stabilește drepturile și obligațiile Vânzătorului și Clientului printre care si serviciul de Rezervare. În cadrul serviciilor prestate electronic, aceste regulamente sunt reglementate de prevederile legii 365/2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică
 16. MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea Comenzilor de către Client precum și prestarea de servici puse la dispoziție de către Vânzător, administrate de către Vânzător, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: www.shoe-box.ro.
  VÂNZĂTOR; FURNIZOR DE SERVICII – KAMO S.R.L. cu sediul social situat în Luduș, str. Viitorului, nr. 15, ap. 7, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/1237/2007, având CUI RO22076220 și punct de lucru situat în Târgu Mureș, Bd. 1848, nr. 23B, jud. Mureș, telefon 0732 152 842, e-mail info@shoe-box.ro .
 17. CONȚINUT/CONȚINUTURI – elemente de tip text, grafice sau multimedia (cum ar fi informații despre Produs, imagini de produs, videoclipurile promoționale, descrierile, comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imaginile ale persoanelor care sunt distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul respectiv, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul online.
 18. CONTRACT DE VÂNZARE – contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în  prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de  Vânzare. Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client non-consumator și ca urmare a încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.
 19. SERVICIU ELECTRONIC – serviciu oferit pe cale electronică în sensul înțelegerii Legii din 18 iulie 2002 privind prestarea de servicii electronice (Dz. U. din 2002  nr.144, poz. 1204 cu modificările ulterioare), de către Vânzător către Client prin intermediul Magazinul Online în conformitate cu Contractul de Furnizare a Serviciilor. În măsura în care serviciile sunt furnizate de entități care colaborează cu Vânzătorul, dispozițiile corespunzătoare privind regulile de utilizare a acestor servicii se regăsesc în regulamentele care reglementează furnizarea de servicii de către aceste entități.
 20. LEGEA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR, LEGEA – OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, OG 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta.
 21. CERINȚE TEHNICE – cerințe tehnice minime ale căror îndeplinirea este necesară pentru colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea  Contractul de Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare  și anume: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu  acces la  internet; (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare, versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024×768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript; în cazul încheierii Contractului de Vânzare prin telefon: (6) prin telefon. Pentru a încheia un Contract de vânzare, Clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau un alt dispozitiv,  care oferă posibilitatea de a completa corespunzător formularele electronice.
 22. COMANDA – declarație a Clientului care exprimă voința directă de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pentru care Clientul depune o ofertă pentru încheierea unui Contract de Vânzare și datele Clientului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. Ordinea fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea unui Contract de Vânzare (facilități tehnice). Comanda poate primi un număr și toate ofertele vor fi procesate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare (a se vedea litera (q) de mai sus).

II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

 1. Vânzătorul prestează în cadrul Magazinului Online următoarele Servicii Electronice pentru Client :
 2. Contul,
 3. oferă Clienților posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;
 4. prezintă Clienților conținutului de reclame adaptat intereselor acestora;
 5. oferă posibilității utilizării coșului de cumpărături;
 6. oferă posibilității vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului;
 7.  
 • prezentarea produselor  în cadrul Magazinului Online pe baza pozelor introduse alese de către Client;
 • limitarea Produselor sau a Promoției prezentate, de ex. mărimea indicată de către client (de ex. Mărimea pantofului) sau categoria (de ex. produse, bărbați/femei/copii);
 • crearea listei Preferințelor;
 1. Vânzătorul, suplimentar pentru Clienții care au Contul creat, oferă gratuit următoarele servicii prin intermediul Magazinului Online:
 2. menținerea sesiunii Clientului prin autentificarea de către acesta în Cont (cu ajutorul browserului)
 3. stocarea și punerea la dispoziția Clientului prin intermediul Contului a istoricului Comenzilor;
 4. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
 5. completarea formularului de înregistrare, înțelegerea și acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Dacă clientul nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
 6. și apăsarea butonului „Înregistrează-te” .
 7. Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către Vânzător la adresa de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul poate în orice moment și fără a indica motivul, să șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri către Vânzător, în special prin e-mail la: info@epantofi.ro sau în scris la adesa: Bd. 1848, nr. 23b, Târgu Mureș, jud. Mureș. Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online.
  5.Utilizarea Coșului începe  în momentul în care clientul adaugă primul Produsul în coș.
  6. Coșul de cumpărături este oferit gratuit și are caracter  singular și se încheie atunci când Comanda este plasată prin intermediul acestuia sau când Clientul nu finalizează Comanda prin intermediul lui, iar Coșul de cumpărături  salvează informațiile selectate de Client și după încheierea sesiunii browserul, inclusiv deconectarea, pentru o perioadă de cel mult 7 zile, însă nu   rezervă produsele.

 8. Clientul se obligă la:
 9. furnizarea datelor conforme cu realitatea  la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
 10. actualizarea imediată a datelor, inclusiv  datele personale, furnizate de către Client Vânzătorului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
 11. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către Vânzător într-un mod care nu interferează cu funcționarea Vânzătorului Magazinului Online;
 12. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum și regulile acceptate de către societate.
 13. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către Vânzător în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum și regulile acceptate de către societate.
 14. plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale;
 15. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs
 16. nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului de Conținut interzis prin legea, în special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor personală;
 17. nu inițiază următoarele acțiuni:
  • transmiterea sau plasarea în cadrul Magazinului Online a unor informații comerciale nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea publicării conținutului ilegal);
  • desfășurarea de activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv date ale altor Clienți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de  funcționare a  Magazinului, Aplicației și realizarea plății;
  • modificarea neautorizată a Conținutului furnizat de Vânzător, în special a celor furnizate în cadrul Magazinului a Prețurilor sau a descrieri  Produselor.
 1. Reclamații referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice sau a Aplicației  pot fi depuse de ex.:
 2. în scris la adresa: Bd. 1848, nr. 23B, Târgu Mureș, jud. Mureș;
  b.în format electronic prin intermediul poștei electronice la adresa: info@shoe-box.ro;
 3. Se recomandă precizarea de către Client în reclamație/plângere:(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanțele) Clientului; și (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor ușura și vor grăbi examinarea plângerii de către Vânzător. Cerințele enumerate mai sus constituie un model și nu influențează eficacitatea reclamațiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
  10.Soluționarea reclamației de către Furnizor se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmării primirii plângerii.

III. CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

 1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luare în considerare a obiectului prestării precum și a   modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.
 2. Vânzătorul oferă posibilitatea depunerii Comenzii pentru Produse în următorul mod:
 3. pe pagina Magazinului Online;
 4. prin DRC:

– telefonic;

– poșta electronică;

– cu ajutorul programului de tip chat disponibil pe  Pagina Magazinului Online.

 1. În cadrul dezvoltării serviciilor furnizate, Vânzătorul poate introduce noi modalități de plasare de Comenzi prin  intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Regulament.
 2. Încheierea Contractului de Vânzare între Client și Vânzător are loc după plasare comenzii de către Client.
  5.Vânzătorul permite Clientului să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în modul următor:
 3. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.
 4. Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul  de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei, codul poștal, localitatea), adresa de e-mail, număr de telefon de contact și datele ce țin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilității, modelul, culoarea și mărimea Produsului, locul și metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clienților  non-consumatori, este, de asemenea, necesară   furnizarea datelor firmei, dacă au solicitat emiterea unei facturi TVA în cadrul  formularului, de asemenea și un nr. de identificare fiscală.
 5. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Vânzător.
 6. Clientul alege modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.
 7. Clientul trimite Vânzătorului Comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul ”Comand și Plătesc”). În cazul Clientului care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, se cere acceptarea Regulamentul.
 8. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc”, Clientul are posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul  secțiunii ”Coș” prin adăugarea sau ștergerea poziției din Coș.
 9. În funcție de metoda de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată  în scopul realizării plații;
 10. În cazul în care Vânzătorul, din proprie inițiativă, propune Consumatorului încheierea unui Contract de Vânzare cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, în special  prin telefon:
 11. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare conținutului Contractului de Vânzare propus.
 12. Clientul trimite Vânzătorului Comanda  cu ajutorul mesajului la adresa  de e-mail de la care a primit confirmarea menționată la art. 6 lit. a  de mai sus.
 13. în cazul unui Consumator care nu deține un Cont și nu a acceptat   anterior Regulamentul  se cere acceptarea acestuia.
 14. În alte cazuri de încheiere a Contractului de Vânzare decât cele menționate în art. 6 de mai sus cu utilizarea altor  modalități de comunicare la distanță, inclusiv prin telefon, la inițiativa Consumatorului, următoarele secțiuni se aplică în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțele și mijloacele de comunicare utilizate
 15. Vânzătorul, ca răspuns la Comandă va trimite imediat Clientului un mesaj automat pe adresa de e-mail furnizată către Client cu confirmarea primiri Comenzi și începerea verificării ei.
  9.După verificarea Comenzii, fără întârzieri nejustificate, Vânzătorul va trimite un mesaj Clientului la adresă de e-mail furnizată,  cu mesajul:
 16. confirmarea acceptării uneia sau mai multor oferte individuale pentru Produsele prezentate în Comandă și confirmarea încheierii Contractului de Vânzare (acceptarea Comenzii în ceea ce privește produsele indicat în mesaj); sau
 17. informații privind neacceptarea tuturor ofertele pentru produsele prezentate în comandă, din motivele enunțate în special  la punctul IV art. 5 de mai jos (lipsă plată); sau datorită indicate la punctul XI art. 5  de mai jos (colet refuzat/nepreluat).
 18. Contractul de vânzare se încheie în clipa  primirii ofertei (ofertelor), adică primirea de către Client a mesajului menționat în art. 9 lit. a. de mai sus  în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adresa de e-mail furnizată de către Client.
  11.În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta toate sau unele dintre ofertele depuse în cadrul Comanzi, DRC va contacta Clientul pentru:
 19. a informa Clientul despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă privind încheierea Contractului de Vânzare; sau
 20. confirmarea de către Client a voinței de realizarea parțială a comenzii pentru care Vânzătorul a fost de acord să accepte oferte privind încheierea Contractului de Vânzare. În acest caz Clientul poate anula toată Comanda (în ceea ce privește toate ofertele), cea ce nu încalcă dreptul său de retragere din Contract. Anularea Comenzii de către Client eliberează Vânzătorul de obligația realizării acesteia. În cazul anulării comenzii se aplică art.12 de mai jos.
 21. În cazul în care ofertele depuse prin Comandă nu pot fi acceptate, Contractul de Vânzare, în ceea ce privește Produsele indicate  de către DRC nu va fi încheiat, iar Vânzătorul va returna fără întârziere, plata efectuată de către Client în cel mult 14 zile, în măsura în care Contractul de Vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile punctului VIII art. 6 a Regulamentul se aplică în mod corespunzător.
  13.Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate să informeze Clientul despre starea Comenzii  în special prin trimiterea unui mesaj pe adresa de e-mail, SMS furnizată către Client  sau prin telefon.
  14. Vânzătorul se străduiește să asigure disponibilitatea produselor și să realizeze contractul de Vânzare Cumpărare. În cazul în care nu este posibilă realizarea serviciului precum și în alte situații definite de lege, pot fi aplicate normele Codului Civil  în special în ceea ce privește obligația de returnare imediată a  beneficilor în favoarea Consumatorului. Daca livrarea nu este posibila din motive independente de magazinul online, Clientul are dreptul la rezilierea contractului si restituirea tuturor sumelor achitate. Clientul nu poate solicita plata unor prejudicii morale.
 22. Valoarea totală a Comenzii include Prețul,  costurile de livrare, și eventuale alte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate desemna un prag, privind Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. Dacă prețul total incluzând taxele Produsului ce constituie obiectul Comenzii precum și costurile de livrare (pentru transport, livrare şi servicii poștale) precum și alte costuri nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil dată fiind modalitatea de calcul a prețului, costurile suplimentare de transport, livrare, taxe poștale sau de altă natură, Clientul va fi informat pe paginile Magazinului pe internet anterior înaintării Comenzii cât și în momentul exprimării dorinței Clientului de a accepta Contractul de Vânzare.
 23. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu se cumulează, dacă prevederile Promoției nu stabilesc altfel.

IV. MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ PENTRU PRODUSE

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Clientului, în principiu, cu condiția celor dispuse în pct. XI. Art. 5, următoarele metode de plată din titlul Contractului de Vânzare:
 2. ramburs – plata la curier, în momentul primirii coletului;
 3. plățile electronice și plata cu carduri de plată prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție în cadrul Magazinului Online.
 4. Metode de plată actuale sunt specificate în cadrul Magazinului Online în secțiunea „Plăți” și   de fiecare dată pe pagina Produsului dat. Metodele disponibile de plată pot fi condiționate și de metoda de livrare aleasă de Client.
 5. Decontarea a tranzacțiilor electronice și a celor efectuate cu cardurile de plată se efectuează în funcție de alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
 6. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Clientul care a ales să plătească în avans, adică plată electronică sau plată cu cardul online, DRC poate contacta Clientul în vederea reamintiri efectuări plății, inclusiv  poate să trimită un e-mail. Nerealizarea plății în termen de 3 zile de la plasarea Comenzii, iar apoi suplimentar încă în termen de 2 zile duce la  anularea Comenzii, respectiv anularea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, luând legătura cu Vânzătorul prin intermediul DRC, însă această acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.
 7. În cazul în care Clientul alege să plătească ramburs la primirea coletului acesta este obligat să efectueze plata la primirea coletului. Refuzarea primirii coletului chiar și în termenul stabilit suplimentar duce la rezilierea Contractului de Vânzare. Clientul, poate anula Comanda până la primirea mesajului despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, de asemenea această acțiune nu încalcă drepturile lui de retragere din contract.

V. COST, MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE LIVRARE A PRODUSULUI

 1. Livrarea produselor este disponibilă pe teritoriul României. Livrarea produsului către Client se plătește de către acesta, cu excepția cazului când Contractul de Vânzare prevede altfel. Costurile livrării produsului (pentru transport, livrare și servicii poștale) sunt indicate în paginile Magazinului Online la secțiunea “Costuri de livrare” și în momentul plasării Comenzii, inclusiv în momentul în care Clientul este de acord să accepte Contractul de Vânzare.
 2. Metodele disponibile de livrare nu depind de metoda de plată aleasă de către Client.
  3.Durata totală de așteptare privind livrarea Produsului către Client (data livrării) se compune din timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător și durata  de  livrare a Produsului de către transportator.
 3. Termenul de livrare al produsului către Client este de aproximativ 14 zile lucrătoare, cu excepția cazului când la plasarea comenzii sau în descrierea Produsului s-a specificat un termen mai scurt.
  5.Timpul de pregătire a Comenzii pentru expediere de către Vânzător este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul și se calculează de la data livrării (începutul timpului de livrare):
 4. recunoașterea contului bancar sau a contului Vânzătorului – în cazul alegerii de către Client a plății online;
 5. încheierea Contractului de Vânzare – în cazul în care Clientul alege metoda de plată – ramburs.
 6. Timpului de mai sus, se adăugă și timpul de livrare al Produsului de către transportator, care depinde de tipul de livrare ales de către Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina cu Produsul dat precum și în secțiunea ”Realizare comandă” în cadrul Magazinul Online.
  7.Daca produsele nu au fost livrate in termen de 14 zile lucrătoare Clientul poate solicita livrarea într-un termen suplimentar. Dacă nici în termenul suplimentar produsele nu sunt livrate, Clientul  poate solicita rezilierea sau rezoluțiunea contractului.

VI. RECLAMAȚIA PRODUSULUI

 1. Baza și responsabilitatea Vânzătorului față de Client, în cazul în care produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție), sunt specificate în prevederile Codului civil.
  2.Produsele afișate în cadrul Magazinului Online pot fi cuprinse de garanția  producătorului sau a distribuitorului. Termenii și condițiile detaliate ale garanției și durata ei sunt prezentate pe documentul de garanție emis de către garant și inclus la Produs.
 2. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse fără defecte.
 3. Reclamația poate fi depusă de către Client, în scris, pe adresa: Bd. 1848, nr. 23B, Târgu Mureș Dacă reclamația se referă la un Produs, în general  se recomandă transmiterea acestuia Vânzătorului împreună cu reclamația pentru a permite Vânzătorului examinarea Produsul. Detalii privind modalitățile de livrare a Produsului reclamat  se găsesc în Magazinul Online în secțiunea  „Garanție”.
  5.Dacă Produs vândut are un defect, Clientul poate:
 4. să depună o declarație de reducere a prețului sau  retragere de la Contractul de Vânzare, cu excepția cazului în care Vânzătorul va schimba fără întârziere și fără inconveniențe neplăcute pentru Client, Produsul defect cu unul fără defecte  sau readuce produsul la conformitate. Prețul redus ar trebui să rămână proporțional cu prețul rezultat din contractul în care valoarea produsului defect rămâne la valoarea Produsului fără defect. Clientul nu poate rezilia contractul dacă defectul este unul minor;
 5. să ceară înlocuirea Produsului cu unul fără defecte sau eliminarea defectului. Vânzătorul este obligat să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un timp rezonabil, fără crearea neplăcerilor nejustificate pentru Client potrivit prevederilor Legii 499/2003.
 6. Clientul poate să solicite înlocuirea Produsului defect  în locul înlăturări defectului propus de către Vânzător sau  poate să solicite înlăturarea defectului în locul înlocuiri Produsului, doar dacă aducerea  Produsului la conformitate cu contractul ales de către Consumator nu este posibil sau ar necesita costuri mai mari în comparație cu modalitate de soluționare propusă de către Vânzător. Atunci când se evaluează depășirea costurilor, se ia în considerare valoarea produsului  fără defecte, natura și importanța defectului constatat dar și neplăcerile la care Consumatorul ar fi altfel expus.
  7.Se recomandă precizarea de către Client în reclamație a următoarelor aspecte: (1) informații despre cazul și împrejurările care fac obiectul reclamației, mai exact tipul defectului și data constatării acestuia; (2) solicitarea modului de a aduce Produsul în conformitate cu Contractul de Vânzare sau declarație referitoare la micșorarea prețului sau renunțarea la Contract; precum și (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea facilitează și grăbesc examinarea reclamației de către Furnizor. Cerințele enumerate mai sus constituie doar un model și nu influențează eficacitatea reclamațiilor înaintate, dacă modelul recomandat se omite.
 7. Vânzătorul va răspunde solicitării reclamației imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data primirii acesteia. În cazul în care Clientul solicită înlocuirea sau înlăturarea defectului sau depune o cerere de  reducere a prețului specificând suma la care prețul va fi redus iar Vânzătorul nu a răspuns solicitării în termen de 15 zile, atunci solicitarea se consideră justificată, iar vânzătorul va fi obligat sa repare sau returneze suma rezultată din diferența între prețul real și suma specificată.
  9.În cazul în care, pentru a da curs solicitării  reclamației depuse de către Client sau realizarea Garanției va fi necesară punerea la dispoziția Vânzătorului a Produsului  în conformitate cu art. 561 împreună cu art. 354 § 2 din Codul civil, Clientul va fi obligat să livreze Produsul pe cheltuiala Vânzătorului, spre exemplu la Bd. 1848, nr. 23B, Târgu Mureș (sau la adresa indicată de către Vânzător pe https://www.shoe-box.ro/regulament). Detalii privind modalitățile de livrare gratuită a Produsului reclamat  se găsesc în Magazinul Online în secțiunea  „Garanție”. În cazul în care, cu toate acestea, din cauza tipului de defect, tipului de produs sau tipului de montare ar fi imposibil de  livrat, Clientului poate să i se ceară să pună la dispoziția Vânzătorului, după stabilirea în prealabilă a termenului, a Produsul în locul în care se află acesta.
 8. Vânzătorul este răspunzător dacă defectul fizic va fi constatat în termen de 30 de zile de la data livrării produsului către Client. Cererea de îndepărtare a defectului sau de schimb de produs cu unul fără defecte se prescrie odată cu trecerea unui luni calculând de la data la care s-a constatat defectul, însă în cazul Comenzii depuse de către Consumator – termenul de prescripție nu poate  expira  înaintea expirării termenului menționat în prima frază.
 9. Vânzătorul este obligat să livreze Clientului Produse care sunt in conformitate cu Contractul de vânzare cumpărare.
 10. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul de vânzare-cumpărare, dacă:
 11. Corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat Clientul ca mostră sau model.
 12. Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de aceasta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.
 13. Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.      
 14. Prezintă parametrii de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului, declarațiile produsului privind caracteristicile concrete ale acestuia făcute prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
 15. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de 30 zile de la data la care a constatat-o.
 16. Orice reparare sau înlocuire va fi făcută în cadrul unei perioade de timp rezonabile  stabilită de comun acord între Vânzător si Cumpărător. În cel mult 15 zile calendaristice de la data la care Clientul a adus la cunoștință Vânzătorului lipsa de conformitate, Vânzătorul va comunica Clientului decizia de reparare sau înlocuire urmând ca produsul conform sa fie trimis în perioada rezonabilă de timp stabilită de comun acord.
 17. Garanția reprezintă orice angajament asumat de Vânzător față de Client prin care acesta se obligă sa restituie Clientului, fără solicitarea unor costuri suplimentare, prețul plătit, prețul de reparare sau prețul de înlocuire a produsului cumpărat dacă produsul nu corespunde condițiilor enunțate pe site, în declarația de conformitate sau în publicitate.
 18. La cererea Clientului garanția va fi oferită în scris sau pe orice suport durabil, disponibil și accesibil acestuia.

VII. MODALITĂŢI EXTRAJUDICIARE DE EXAMINARE A RECLAMAŢIEI, CĂILE DE REVENDICARE ŞI ACCESUL LA ACESTE PROCEDURI

 1. Utilizarea căilor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și a căilor de atac au caracter voluntar. Informațiile de mai jos au caracter informativ și nu constituie obligația vânzătorului de a utiliza soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația de aprobare sau refuzul de a participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind disputelor cu privire la protecția consumatorului este depusă de către Vânzător pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil în cazul în care, în urma unei reclamații depuse de Consumator, litigiul nu a fost soluționat.
 2. Informații detaliate referitoare la posibilitățile de accesare de către Clientul consumator a modalităților extrajudiciare de examinare a reclamației, căile de revendicare și condițiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului pentru Societatea Informațională și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului.
 3. Clientul consumator se poate adresa instanțelor judecătorești pentru a solicita încetarea oricărei acțiuni a vânzătorului care încalcă dispozițiile prezentei legi sau despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
  4.În conformitate cu Directiva nr 524/2013 din data de 21 mai 2013, implementată de Parlamentului European și Consiliul European, punem la dispoziție legături / conectori electronici către platforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR reprezintă, printre altele, o sursă de informații cu privire la modalitățile de soluționare extrajudiciară și amiabilă a litigiilor care pot interveni între societățile comerciale și consumatori.

VIII.  DREPTUL DE RENUNŢARE LA CONTRACT

 1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 30 zile fără să suporte orice fel de cheltuieli, altele decât cele prevăzute de lege (cea ce reprezintă prelungirea termenului de 14 zile la dreptul de retragere prevăzut de Legea privind Drepturile Consumatorului). Pentru exercitarea dreptului de retragere la timp Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la dreptul de a se retrage utilizând o declarație neechivocă. Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:
 2. în scris la adresa: Bd 1848, nr. 23B, Târgu Mureș
 3. în format electronic  prin intermediul poștei electronice la adresa: info@shoe-box.ro;
 4. prin utilizarea formularului de retragere, care reprezintă anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
 5. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
  3.Perioada de retragere din Contractul de vânzare începe de la data la care Produsul a fost preluat de către Consumator sau de către o parte terță  desemnată de acesta, alta decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare, care:
 6. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părți -de la intrarea în posesie a ultimului produs  lot sau parte sau
 7. ține de livrare periodică de Produse pe o perioadă determinată – de la intrare în posesie a primului Produs;
 8. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
  5.Vânzătorul are obligația de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obișnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
 9. În cazul în care Consumatorul exercită dreptul legal de retragere, Vânzătorul va rambursa plățile efectuate de Client folosind aceeași metodă de plată utilizată de Client, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare care nu implică niciun cost pentru el. În cazul în care plata nu poate fi rambursată utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Client, datorită faptului că Vânzătorul nu mai acceptă o metodă de plată specifică, Vânzătorul va rambursa folosind metoda de plată care va corespunde pe cât posibil cu caracteristicile metodei de plată utilizate anterior de Client. În cazul în care Consumatorul exercită dreptul extins de retragere, Vânzătorul poate rambursa plata utilizând metoda de plată indicată de Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să colecteze însuși Produsul de la Client, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la Client până la returnarea Produsului sau Clientul furnizează dovada returnării acestuia, în funcție de evenimentul care apare mai întâi. În cazul în care plata va fi returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere) și, dacă Clientul nu indică contul bancar în care plata va fi rambursată, Vânzătorul va returna plata către contul bancar cu utilizarea căruia Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care se retrage.
 10. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa: Bd 1848, nr. 23B, Târgu Mureș. Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului sau o dovadă electronică tipărită a achiziționării Produsului.
 11. Clientul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea  repunerii  produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
  9.Dreptul extins de retragere îi revine Consumator doar în legătură cu Produsele complete, nedeteriorate și neutilizate, care dețin toate etichetele și elementele de securitate, care au fost plasate pe Produs în momentul preluării acestuia de către Consumator sau de o terță parte indicată de acesta. Consumatorul pierde dreptul extins de retragere atunci când folosește Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia.
  10.  Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului.  Vânzătorul în cadrul acțiunii promoționale poate propune Consumatorului ridicarea Produselor returnate, de către Vânzător de la Consumator Sub rezerva art. 9 de mai sus,  dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, în cazul în care Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de furnizarea că, după executarea serviciului de către Vânzător va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care după deschiderea coletului nu poate fi returnat din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul original a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care după livrare, datorită naturii lor, sunt legate inseparabil de alte lucruri.
 12. Vânzătorul poate, ca parte a unei campanii promoționale temporare, să acorde Clientului dreptul de a se retrage din contract într-o perioadă specificată în cazurile menționate la alineatul 1 propoziția 1 lit. b sau paragraful 10 de mai sus.

IX. LICENȚĂ

 1. Drepturile exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului Online de către Vânzător sau contractorii acestuia, în special drepturile de autor, numele Magazinului Online (marca comercială), elementele grafice ale acestuia, Software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea Vânzătorului sau a entității cu care Vânzătorul a încheiat contractul. Clientul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, precum și utilizarea conținutului postat în conformitate cu legea și distribuit deja de alți clienți în cadrul Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentru utilizarea corectă a Magazinului Online. Utilizarea conținutului, este admisibilă numai în baza unei aprobări prealabile explicite acordate de entitatea îndreptățită, în scris sub  semnul nulități.
 2. Clientul, inserând în cadrul Magazinul Online orice Conținut, în special grafică, comentarii, opinii sau exprimării în cadrul  Contului de Client sau în altă parte  a Magazinului Online acordă prin prezenta Vânzătorului licență neexclusivă, gratuită, pentru utilizare, consolidare salvarea în memoria calculatorului, schimbarea ștergerea, completarea, realizarea publică, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în special pe Internet) a acelui Conținut, la nivel mondial.  Dreptul acesta include dreptul de a acorda sub-licențe la executarea justificată de realizare a Contractului de Vânzare privind    Prestarea Serviciilor (inclusiv funcționarea și dezvoltare Magazinului Online), precum și împuternicirea realizări lui individual sau prin intermediul unor subiecți terțe drepturi dependente în ceea ce privește crearea, personalizare, procesarea și traducerea creației m în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În ceea ce privește situația în care Clientul nu are dreptul de a acorda licențe menționate în prezentul punct 2, Clientul se obligă să obțină o astfel de licențe pentru Vânzător.

X. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător ca  operator de date cu caracter personal cu acordul expres al Clientului.
 2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesare pentru crearea Contului, utilizarea anumitor Servicii Electronice, transmiterea de oferte, promoții, reduceri, știri operaționale  și pentru încheierea  Contractului de Vânzare.
 3. Mai multe detalii privind protecția datelor cu caracter personale pot fi consultate în secțiunea ”https://www.shoe-box.ro/politica-cookie” disponibilă în Magazinul Online

XI. RETRAGEREA DIN CONTRACT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ȘI MODICICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 1. Vânzătorul poate în orice moment renunța la Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de contract cu privire la licență acordată în baza pct. IX a Regulamentului  cu Clientul cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca:(catalog închis):
 2. modificarea legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către Vânzător, care au influență asupra drepturilor și obligațiilor reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor celor de mai sus prin hotărâri judecătorești, decizii, recomandări sau recomandări competente în limitele atribuite de birouri sau organe abilitare;
 3. modificare a modalității în care serviciul este oferit exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
 4. schimbarea domeniului de aplicare sau furnizarea de servicii la care se aplică prevederile prezentului  Regulament, prin introducerea de noi, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente cuprinse de Regulament.
 5. Indiferent de conținutul art. 1, luând în considerare grijile deosebite ale Vânzătorului pentru protecția datelor personale ale Clientului și prelucrarea acestora pentru o perioadă rezonabilă de timp, Vânzătorul poate rezilia Contractul de Furnizare a Serviciilor cu efect imediat, în caz de inactivitate a Clientului în cadrul Magazinul Online pentru o perioadă neîntreruptă de minim 3 ani. Rezilierea contractului pentru inactivitate are ca efect ștergerea datelor personale din baza de date.
  3.Vânzătorul,  trimite declarației sa, conform celor specificate  în pct. 1 și 2 de mai sus, la adresa de e-mail indicată de către Client atunci când acesta creează un Cont sau plasează o Comandă iar în cazul în care Vânzătorul nu dispune de o  adresă de e-mail a Clientului – în cadrul notificării din Aplicație.
  4. Vânzătorul poate denunța Contractul cu Clientul privind Prestarea Serviciilor sau orice fel de acord cu privire la licența acordat în conformitate cu pct. IX a Regulamentului pentru o perioadă de preaviz de șapte zile și/sau să refuze dreptul de utilizare  a Magazinului Online precum și plasare de Comenzii și/sau de asemenea  poate limita accesul la un anumit sau la întregul Conținut, din motive importante, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, adică în cazul în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile punctului II.art.7. a, c, d, e, h, i, j    a  Regulamentului.
 6. Din motive întemeiate, adică în caz de încălcare gravă de către Client a prezentului Regulament, în cazul în care Clientul încalcă punctul II.art.7. f sau g al Regulamentului (catalog închis) Vânzătorul poate să nu accepte oferta Clientului în ceea ce privește anumite forme de plată sau livrare, pentru a evitarea altor daune. Prevederile prezente se aplică indiferent de date de identificate a  Clientului și ce date sunt furnizate la plasarea Comenzii și în special atunci când Clientul încalcă punctul II.art.7.a al Regulamentului.
 7. În cazul plasării unei alte Comenzi la alegerea a unei anumite metode de plată sau de livrare de către Client, pentru care se aplică dispozițiile art.5 de mai sus, Vânzătorul va contacta Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail a Clientului pentru a notifica Clientul despre încălcarea Regulamentului și astfel neacceptarea  ofertei cu utilizarea a anumitei metode de plată sau de livrare, indicând modalități alternative de plată sau de livrare. Dispozițiile punctului IV art. 4 se aplică în mod corespunzător
  7.Clientul căruia i se aplică prevederile paragrafului art. 4 sau 5 de mai sus poate utiliza Magazinul Online sau poate utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după contactul în prealabil cu Vânzătorul (prin DRC) și obținerea acordului Vânzătorului pentru continuarea utilizării Magazinul Online sau folosind o anumită metodă de plată sau metodă de livrare.
  8. Regulamentul și anexele la Regulament constituie un contract standard în sensul art. 384 § 1 din Codul civil.
 8. Vânzătorul poate aduce modificări la prezentul  Regulament (cu excepția pct. XII a Regulamentului, care se aplică clienților care nu sunt consumatori și care se pot modifica în orice moment în conformitate cu legislația generală aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre următoarele motive este exclus (catalog închis):
 9. modificarea legilor care reglementează vânzarea de către Vânzător a Produselor sau prestarea serviciilor prin mijloace electronice care influențează drepturile și obligațiile reciproce specificate în contractul încheiat între Client și Vânzător sau o modificare a interpretării dispozițiilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, sau a organelor abilitare.
 10. modificare a modului de prestare a serviciilor datorată exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentul Regulament);
 11. schimbarea direcției sau modalității de  furnizarea de servicii la care se aplică prevederile Regulamentului, prin introducerea, modificarea sau retragerea de către Vânzător a funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament.
 12. În cazul realizării unor modificări în ceea ce privește Regulamentul, Vânzătorul va pune la dispoziție un Regulament uniform prin publicarea pe site-ul  Magazinului Online și printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail specificată în Contractul de Prestare de Servicii în așa fel încât clientul să se poată familiariza cu conținutul său.
 13. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după expirarea perioadei de 14 zile de la data trimiterii anunțului privind modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestări Servicii, adică dețin un cont, aceștia au dreptul să rezilieze Contractul privind Prestarea Serviciilor în termen de 14 zile de la data la care sunt notificați cu privire la modificarea Regulamentului. Modificarea Regulamentului nu influențează Contractele de Vânzare încheiate de către Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.

XIIDISPOZIŢII PENTRU CLIENȚII NON-CONSUMATORI

 1. Prezentul punct  XII din Regulament se referă numai la Clienții și Beneficiarii care nu au calitatea de Consumator (persoană fizică).
 2. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul de Vânzare încheiat cu un Client non-consumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii. Renunțarea la Contractul de Vânzare în acest caz se poate face fără prezentarea cauzelor și nu oferă motive Clientului să aibă pretenții față de Vânzător.
  3.În cazul Clienților non-consumatori, Vânzătorul are dreptul de a limita metodele disponibile de plată, inclusiv poate solicita plata în avans, integrală sau a unei părți, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau a prevederilor din Contractul de Vânzare.
 3. În momentul predării de către Vânzător a Produsului către transportator (curier), Clientul non-consumator preia beneficiile și sarcinile asociate cu Produsul precum și riscul de pierdere accidentală sau deteriorare a Produsului. Vânzătorul în acest caz nu este responsabil pentru pierderea, diminuarea sau deteriorarea Produsului survenite de la preluarea pentru transport până la predarea lui către Client sau pentru întârzierile datorate transportului.
 4. Potrivit  Codul civil, este exclusă răspunderea vânzătorului privind garanția produsului față de un antreprenor.
  6.În cazul Clienților care nu au calitatea de Consumator, Vânzătorul poate rezilia Contractul privind Prestarea Serviciilor sau orice acord de licență încheiat în conformitate cu Regulamentul cu efect imediat și fără a identifica cauza prin trimiterea unei declarații către Client în orice formă.
  7. Nici Vânzătorul sau angajații acestuia, reprezentanții autorizați și agenții nu sunt răspunzători față de Client, subcontractori acestuia, angajați, reprezentanți autorizați și / sau agenți pentru orice fel de daune, inclusiv pierderi de profit, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost provocat intenționat de către acesta.
 5. În fiecare caz privind stabilire răspunderi Vânzătorului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și / sau a plenipotențiarilor, răspunderea față de consumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată – atât în cadrul revendicării unice, cât și în cazul oricăror cereri totale. – până la valoarea prețului plătit și a costurilor de livrare din ultimul Contract de Vânzare, dar nu mai mult de o mie  o sută lei.
 6. Toate litigiile apărute între Furnizor / Vânzător și Beneficiar / Client non-consumator vor fi supuse unei instanțe judecătorești competente
 7. Pentru clienții non-consumatori, Vânzătorul poate modifica Regulamentul  în orice moment în baza legilor generale aplicabile

XIII. DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentul intră în vigoare începând cu data publicării paginii web.
 2. Contractele încheiate prin Magazinul Online sunt încheiate în limba română.
 3. Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale Contractului privind prestarea  Serviciilor pe cale Electronică se realizează prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată de către Client.
 4. Asigurarea, securizarea, divulgarea și confirmarea către Client a prevederilor esențiale ale Contractului de vânzare are loc prin trimiterea către Client a unui e-mail de confirmare a comenzii (suport durabil). Conținutul contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul IT al magazinului online. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul furnizează Clientului o dovadă a cumpărării în format electronic sau împreună cu expedierea care conține Produsul. Specificația comenzii poate fi, de asemenea, atașată la expediere. Dacă Clientul solicită o factură cu TVA, Clientul este de acord că factura cu TVA va fi trimisă la adresa de e-mail furnizată de acesta. Vânzătorul poate introduce metode tehnice de autentificare a Clientului înainte de a colecta dovada cumpărării sau factura TVA.
 5. Vânzătorul furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de pericol pentru securitatea funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul Contractului privind prestarea Serviciilor. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscurile tipice de transmitere a datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul persoanelor neautorizat.
 6. Conținutul Regulamentului este disponibil gratuit clienților la următoarea adresă URL https://www.shoe-box.ro/termeni-si-conditii.
 7. Vânzătorul informează faptul că utilizarea Magazinului Online prin intermediul unui browser Web sau a Aplicații, inclusiv plasarea unei Comenzi și efectuarea unui apel telefonic către DRC, poate implica  suportarea unor costuri privind  conectarea la Internet (comision de transmitere de date) sau al costurilor de conectare privind efectuarea unui apel telefonic, în conformitate cu tariful  furnizorului de servicii utilizat de către Client.
 8. În cazurile care nu sunt reglementate de prezentul Regulament se aplică dispozițiile generale aplicabile ale legilor române, mai exact: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii 356/2002 privind comerțul electronic, legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice.
Coș
Wishlist
Vizualizate Recent
Categorii